Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820

 

Witamy na stronach Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

 

 

 

 

* * *

Jerzy Jurkiewicz - Rozważania "Po drugiej stronie lustra"

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 13 grudnia 2016 roku odbędzie się

         spotkanie wigilijne

            Koła Seniorów

 Roku Akademickiego 1946/1951 rok.  

 

        -------------------------------------

      

  Koło Medycyny Komunikacyjnej

  Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

  zaprasza na zebranie wigilijne

   w dniu 21 grudnia 2016 r o godz. 16-ej

   w Klubie Lekarza w Warszawie

    przy ul. Raszyńskiej 54.

                 Wykład pt.

  "Dlaczego mamy epidemie otyłości

   i cukrzycy w XXI wieku"

  - wygłosi  Prof. Waldemar Karnafel.

 

      Przewodnicząca Koła

      Medycyny Komunikacyjnej

      Dr Krystyna Podgórska-Baraniecka

aktualności
Imprezy Kulturalne listopad-grudzień

Imprezy kulturalne wrzesień-październik

Imprezy kulturalne maj - czerwiec

Imprezy kulturalne marzec-kwiecień

Imprezy kulturalne styczeń-luty

Ochotniczy Korpus Opiekuńczy "OKO"

Spotkania Koła Seniorów Roku Akademickiego 1946/1951

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82